Správa pohledávek

"Úspěšnost vymožení pohledávky stoupá s realizací osobního kontaktu s dlužníky (návštěva v místě bydliště, podnikání). Seznámení dlužníka s postupem a kroky, které budou podniknuty, v případě, že nebude ochoten přistoupit k vzájemné akceptovatelné dohodě."

Spolupráce se společností, specializující se na osobní a terénní vymáhání pohledávek, vám umožní:

 • odosobnění vztahu s dlužníkem a tím přesunutí "účinnějších" forem komunikace na zástupce věřitele
 • navázání komunikace s nespolupracujícím dlužníkem
 • vyhledání dlužníka
 • vyhledání majetku dlužníka
 • vyhledání a návrh vhodných forem zápočtu, nebo odkupu předmětných pohledávek
 • minializaci finančních a časových ztrát, vzniklých neúspěšným procesem vlastního vyjednávání s dlužníkem

Formy správy pohledávek:

 • Odkupy pohledávek
 • Správa pohledávek na základě uzavřené mandátní smlouvy
 • Vyhledávání přímých dlužníků a osob ručitelů, avalistů za úvěrového nebo obchodního dlužníka
 • Vyhledávání majetku dlužníka
 • Sjednání splátkových kalendářů
 • Zajištění podepsání uznání závazku či směnek dlužníkem
 • Zajištění inkasa u vymáhaných pohledávek
 • Realizace prodeje zastavených nemovitostí, přímým prodejem, nebo nedobrovolnou dražbou
 • Spolupráce s exekutory
 • Zastupování Vaší společnosti na základě plné moci při styku s orgány činnými v trestním řízení, včetně podání trestního oznámení