Správa pohledávek

NABÍDKA SLUŽEB

 Společnost D.I.S. – FIN s.r.o. nabízí komplexní služby ve všech oblastech problematiky řešení pohledávek vyplývajících z obchodních vztahů, a to:

vyhledávání neplatících klientů;
řešení pohledávek formou přímého vymožení dluhů;
řešení pohledávek formou nefinančního plnění postižením majetku dlužníka (v případě odsouhlasení postupu zadavatelem);
poskytování informací a bezpečnostní poradenství.

Dále poskytujeme:

zjištění informací o bonitě právnických i fyzických osob;
v případech řešení dluhů postižením majetku využití odstavných ploch (případně krytých hal);
posudky soudních znalců, notářů a soudních exekutorů;
zpracování a podání návrhu na trestní oznámení (včetně zastupování zadavatele při dalším řízení před orgány činnými v trestním řízení);
služby jsou taktéž poskytovány mimo území ČR (přímé zkušenosti v případech z Polska, Německa, Bulharska, Maďarska a Slovenska), jazyková vybavenost 
ochranu osob a majetku našich klientů, detektivní služby a fyzickou ochranu majetku společností, operativně technické prostředky a technické prověrky osob a majetku.