O nás

Společnost D.I.S. – FIN s.r.o. vznikla v roce 2000, s cílem poskytovat vysoce specializované služby v oblasti vytěžování a realizace informací, sloužících k zajištění bezpečnosti - ochraně informací, majetku a osob.

Za dobu působení byla vytvořena struktura, vysoce specializovaných bezpečnostních aktivit, které pomáhají našim partnerům při realizaci jejich operativních a strategických cílů. Z časového hlediska jsou tyto aktivity zaměřeny jak na odstranění příčin a důsledků již realizovaných bezpečnostních incidentů, tak na přípravu, a implementaci prevetivních opatření pro zajištění bezpečnostní integrity.
„Aktivní prevence je vždy výhodnější než léčba“