O nás

 Společnost D.I.S. – FIN s.r.o. se zabývá problematikou řešení pohledávek z obchodního styku, pohledávek na leasingových a úvěrových smlouvách včetně specializovaných služeb v oblastech sloužících k zajištění bezpečnosti a ochrany osob, majetku a informací.