Rozhodci

Rozhodce

Ing. Bc. Vladimír Janus

 • V roce 1978 byl přijat na Vysokou školu Báňskou v Ostravě, kde studoval fakultu strojní a elektro. Tuto úspěšně absolvoval v roce 1983 a získal titul Ing.
 • V letech 1996 – 1999 studoval na Policejní akademii ČR obor ,, Bezpečnostně právní činnost“ , kterou ukončil s titulem Bc.
 • V letech 2001 - 2005 absolvoval speciální kurzy v oblasti korupce, bankovní a finanční kriminality.
 • V současné době zastává funkci zástupce ředitele na střední odborné škole ochrany osob a majetku, kde vyučuje předměty v oblasti trestního a obchodního práva.

Rozhodce

Bc. Vratislav Zapletal, MSc.

 • V roce 1994 – 1997 vystudoval bakalářské distanční studium na Masarykově Univerzitě v Brně , katedra Trestního práva, diplomovou práci obhájil na téma ,, Postavení a úkoly Vězeňské služby ČR“ .
 • V roce 2004 – 2006 absolvoval studium na prestižní Nottingham Trent University, při B.I.B.S. Brno. Disertační práci obhájil na téma ,, Formulation of Strategy for New SBU Suggestion of Suitable Legal Form of Business,, a získal prestižní titul Master of Science in Law and Business Management.
 • Od roku 1997 pracoval na FÚ jako správce daně – exekutor. Spolupracoval na právní problematice vymáhání daňových nedoplatků po splatnosti v ČR i v zahraničí.
 • V současné době pracuje jako právní konzultant a poradce.

Rozhodce

Ing. Bc. Rostislav Tihelka

 • Vystudoval Slezskou univerzitu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde získal tituly Bc. pro obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách a Ing. v oboru Marketing a management.
 • V průběhu své praxe absolvoval řadu certifikovaných kurzů pořádaných lektory EU ( programy PHARE ) a USA. Specializace finanční a bankovní trhy, praní špinavých peněz, ochrana ekonomických zájmů a bezpečnosti, boj proti terorismu a oblast controllingu.
 • Pracoval ve státní správě, bezpečnostních složkách a jako specialista vnitřních auditů a kontrol.
 • V současné době působí jako bezpečnostní konzultant, ekonomický a finanční poradce.

Rozhodce

Mgr. Jiří Osadník

 • Vystudoval Vysokou školu SNB - fakulta obor právo v roce 1986 - 1990,
 • Vysoká škola Ostravská universita v Ostravě obor Sociální pedagogika, prevence a resocialisace - ukončen bakalář  v roce 2006 - 2008 a navazující magisterské studium v roce 2006 - 2010.
 • Pedagogická činnost v oboru  pracovní právo, občanské právo, pracovní právo, trestní právo, základy práva, soudy a soudní řízení. Vysoká škola podnikání Ostrava a Ostravské univerzitě.

Rozhodce

Mgr. Kamil Tvarůžka

 • 2001 - 2006 Právnická fakulta MU v Brně, PVP - právo obchodních společností, právo cenných papírů, stavební právo, kriminalistika.
 • 2006 - 2010 Krajský soud v Brně.
 • 2011 - zapsán v seznamu advokátů (výkon advokacie).