Prověrky

Technická prověrka - operativní technika

Prověřování veškerých prostor, bytů, kanceláří a vozidel proti odposlechu. Prověrka proti odposlechu obsahuje fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, nebo obrazu z prověřovaného místa, dále je provedeno potřebné měření speciálními přístroji, které zachytí signály, které vysílají speciální monitorovací prostředky, GSM pagery, či jiná speciální technika, která přenáší informace radiovou cestu. Je dále provedena kontrola síťových rozvodů a metalických vedení. Prověrky mají různé stupně podle provedených úkonů a tomu odpovídá i jejich cena, od základní prověrky, až po měření nelineárních přechodů. Cena prověrek na dotaz.